Ден и Нощ на Музеите и Галериите във Варна отново на 3-ти юли!

Фестивалът ще протече през деня и вечерта на 3 юли – събота. „Виж! Варна“ ЕООД, в партньорство с ръководителите на варненските музеи и галерии и финансовата подкрепа на Община Варна, чрез Фонд „Култура“, ще организира петото издание на Фестивала в нашия град.

В инициативата ще се включат музеи, голяма част от галериите, творчески пространства, заведения. Нашата цел е да въвлечем голям брой участници в „Ден и Нощ на Музеите и Галериите” освен чрез експозиции и изложби, също така и чрез културни събития, които ще се проведат в рамките на фестивала. Като представител на културно простраство, галерия или културен институт, ви каним да се включите с подходяща инициатива, за да допринесете за пълноценното провеждане на поредния за Варна „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“. Можете да се включите във Фестивала по подходящ за вас и пространството ви начин – изложба, инсталация, еднодневно събитие, литературно четене, представяне на книга, филм или музикално представление. Може да откриете изложба на този ден, а тя да остане активна определен период след това.

За желаещите да се включат, заявките си изпращайте на: office@vijvarna.com