fbpx
Home 5 Музеи 5 Природонаучен музей

Природонаучен музей

1 апр. 2016 | Музеи

Природонаучният музей във Варна изучава и популяризира организмовия свят на Черно море и българското черноморско крайбрежие. В научно отношение експозицията е построена въз основа на еволюционния принцип и е обособена в три раздела: Геология и палеонтология, Флора и растителност и Животински свят. В залите на музея са изложени общо 1036 експоната, от които 72 минерали и скални образци, 67 фосили, 38 растения, 573 безгръбначни животни и 186 гръбначини животни.
В раздел „Геология и палеонтология” на съвременно научнопопулярно ниво е представена пълната класификационна схема на минералите, произхода на скалите, съвременната геохроноложка таблица, фосили от мезозоя и неозоя, включително и впечатляващи останки от хоботни бозайници, населявали нашето крайбрежие. За първи път са изложени уникалните за България фосилни зъби от открития в гр. Аксаково праисторически слон Динотериум гигантеум и единствената в Европа находка на зъби от праисторическия слон Протананкус, който досега е откриван само в Азия и Африка.
Ботаническа експозиция дава информация за всички характерни типове растителност по българското черноморско крайбрежие и флората на морските водорасли. Особена ценност представляват изложените растителни видове с природозащитен статус.
Многообразието на животинския свят в региона е представено в няколко зали. Акцента е поставен върху редките и застрашени от изчезване видове. Интересни eкспонати са световно защитената червеногуша гъска, изчезналата от територията на България дропла и редкия белоглав лешояд.
У посетителите интерес предизвикват двете диорами – „Горски свят” и „Водоплаващи птици”, където са изложени препариран черен щъркел, дива свиня и прочутата с двете убийства на хора във варненския зоопарк кафява мечка Марта.

 

Адрес:
Морска градина (Приморски парк).
Тел.  +359 52 610 243
www.nature.museumvarna.com

Работно време:
май – октомври: 10:00 – 17:00; без почивен ден
неомври – април: 10:00 – 17:00; Почивни дни: събота и неделя

Още интересни събития & пространства

Галерия Арт Маркони

Варна, ул. Охрид №22 Арт Маркони

Етнографски музей

Етнографският музей във Варна , е разположен във възрожденска къща, която е построена около 1860 година. Музеят е открит през 1974г. В музея е...

АКВАРИУМ – Варна

АКВАРИУМ ВАРНА е център за популяризиране на черноморската флора и фауна, на хидрологичните и хидрохимични особености на Черно море. Живата...

Арт Галерия Папийон

Варна, ул. Драгоман №12 Арт Галерия Le Papillon

Галерия 33

Варна, ул. Габрово 2Аwww.gallery33.artwww.facebook.com/gallery33varna

Галерия Тереза Зиковска

Tereza Zikovska Art Gallery Варна, ул. Воден №25Галерия Тереза

Тъкачница „Дзев Студио”

Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8 Студио Дзев Тъкачница Дзев Студио

Галерия Наири

Варна, ул. Панагюрище 4

Жар Арт галерия

Варна, ул. Шипка №15Галерия Жар птица

Дом на архитекта- Варна

 Домът на архитекта се намира на ул. „Мусала” 10, в централната градска част на Варна, близо до площад „Независимост”. Помещава се в една от...

Рубрики


BG