Римски терми

В днешна Варна се намират археологическите останки на някогашните обществени бани на древния град Одесос. Тази понтийска колония е основана около 570 г. пр. Хр. от заселници от йонийския град-държава Милет. Освен елини тук са живели траки, малоазийци, римляни и заселници от много други етноси. Руините се издигат в по-старата, крайморска част на Варна. Австрийският учен Ернст Калинка, който през 1906 г. пребивава в града, обхожда останките на тази според него антична сграда. В бележките на основоположника на българската археология, чеха Карел Шкорпил от 1907 г. четем: „Близу до черквата „Св. Георги“ се намира един старовремски зид. Той е известен под названието „куле“ или „римска кула“.
Навсякъде, където са се заселвали римляните, те са строели бани. Изграждането им се е предхождало от прокарването на водопроводи. Сведения за изграждането на римския водопровод са открити още през 1851 г. От двуезичния надпис на гръцки и на латински езици става ясно, че при управлението на император Антоний Пий (138 – 161) общината на Одесос и военният управител както и наместник на провинция Долна Мизия Тит Витрасии Полион са каптирали и довели до града по водопровод вода. Може би малко по-късно в Одесос е била издигната и най-голямата в балканските провинции градска баня. Тя е заемала над 7000 кв. м и била ориентирана спрямо посоките на света. Запазените зидове на места достигат 22 т височина. Термите са били не само място за къпане, но и център на обществения живот.
Същинското къпане в римската баня е ставало в помещението за къпане с гореща вода – caldarium (C). То заема централно място в плана на термите. Централният полукръгъл басейн – piscina (p) е разположен в апсида, която излиза пред южната фасада на сградата. Под него е вместен и hypocaustum. От тук къпането е продължавало в централния tepidarium (T). В централния frigidarium е ставало изплакването със студена вода. Трите главни къпални помещения caldarium, tepidarium, frigidarium са били богато украсени с гранитни колони, с мраморни римо-коринтски капители, с двустранни колонии и колони оформени като чепатата тояга на Херкулес.
На един надгробен паметник е издялано: „Баните, виното, любовта, те съсипват тялото ни, живота го правят: баните, виното, любовта.“

 

Адрес:
ъгъла на улици „Сан Стефано“ и „Хан Крум“
Тел. +359 52 600 059
www.archaeo.museumvarna.com

Работно време:
май-октомври: 10.00- 17.00, почивен ден: понеделник
ноември – април 10.00- 17.00, почивен ден: понеделник и неделя
Входна такса: 4.00 лв, за студенти 2.00 лв.